Pisma mojim đotiš prijateljima je kolekcija iz serije đotiš newsletters-a koje sam preko dve godine, svakog ponedeljka bez izuzetka, slala svojim đotiš prijateljima.

Svako pismo je osmišljeno tako da bude mali zalogaj znanja o đotišu i duhovnosti, i svako sa namerom da inspiriše i otvori nove puteve razmišljanja i posmatranja.

Od mnogobrojnih tema koje su pisma tokom vremena pokrila, bilo je šest đotiš serijala sa trajanjem od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Knjiga koja je pred vama predstavlja kolekciju tih serijala.